Administració Finques

Administració de Finques

FINQUES MONTANÉ, ha estat sempre un referent a la nostra comarca en el sector de l’administració de Finques gràcies als més de 75 anys de trajectòria i ha procurat ser una empresa pionera en la recerca de la millora en la gestió. Mitjançant el servei d’Administració de finques, aportem el coneixement i l’experiència que requereixen els nostres clients, inversors particulars i societats patrimonials, amb l’objectiu d’optimitzar el rendiment i la revaloració de la seva cartera immobiliària.

El servei d’administració de finques inclou:

Gestió econòmica i administrativa:

 • Revisió i anàlisi de l’ocupació de l’immoble, rendes rebudes i despeses generades.
 • Gestió d’avals i garanties.
 • Emissió dels rebuts de lloguer, cobrament i pagament de qualsevol concepte relacionat amb l’administració, com per exemple: Ibi, taxa escombraries, quotes de comunitat, assegurances, reparacions, etc.
 • Tramitació de l’ingrés i de la sol·licitud de la devolució de les fiances a l’INCASOL (Institut Català del Sòl).
 • Revisió i control de l’actualització de les rendes: increments d’ IPC, IBI, obres , serveis, etc.
 • Control del venciment dels contractes.
 • Control rigorós de la morositat i gestió de la reclamació d’impagaments.
 • Gestió de renúncies i liquidació de fiances un cop repassat l’estat de la finca. Gestió de reparacions.
 • Liquidació dels impostos que corresponguin: Gestió d’IVA, IRPF etc., als propietaris que ho necessitin.
 • Manteniment preventiu de l’immoble i gestió d’incidències.
 • Liquidacions periòdiques (mensuals, trimestrals, semestrals o anuals) a la propietat.
 • Recepció d’actes de la comunitat.

Gestió comercial:

 • Publicitat de l’immoble (web, cartells, portals immobiliaris, xarxes socials).
 • Recerca i selecció de llogaters.
 • Gestió d’assegurances d’impagaments.
 • Gestió dels contractes d’arrendament.

Gestió fiscal i jurídica:

 • Gestió i liquidació d’impostos: IRPF i IVA.
 • Assessorament jurídic, revisió i anàlisi d’irregularitats i intervencions específiques.
 • Confecció de contractes laborals i nòmines de treballadors.
 • Coordinació i seguiment de processos judicials.

Àmbit d’actuació:

 • Habitatges: L’equip d’administradors de FINQUES MONTANÉ vetllem per la gestió d’habitatges en lloguer propietat dels nostres clients. Gestionem la desocupació dels immobles, supervisem l’estat de l’habitatge quan un llogater finalitza el seu període de lloguer, resolem les incidències, gestionem la morositat i assessorem a la propietat sobre les reparacions que s’haurien de dur a terme a l’habitatge per obtenir-ne la màxima rendibilitat.
 •  Locals Comercials: A FINQUES MONTANÉ procurem que el propietari d’un local obtingui el màxim rendiment possible del seu lloguer. També gestionem les incidències relacionades amb la comunitat de veïns de la finca, controlem els pagaments i els episodis de morositat, realitzem una tasca de seguiment preventiu als llogaters i iniciem negociacions per l’entrega de la propietat en aquells casos on es detecti un futur cas de morositat o desocupació.
 • Aparcaments: el departament d’Administració de Lloguers s’encarrega de la generació i del cobrament dels rebuts derivats de l’arrendament de places d’aparcament. A més, el nostre equip d’administradors s’encarrega de gestionar la relació amb la comunitat de veïns.
 • Edificis residencials: FINQUES MONTANÉ procura millorar el rendiment econòmic d’un edifici residencial mitjançant la proposta dels canvis necessaris a la finca. La instal·lació d’ascensors o l’adequació de pisos són una eina indispensable per evitar l’estancament d’un actiu i per potenciar la seva rendibilitat.
 • Oficines: A FINQUES MONTANÉ ens anticipem a les desocupacions, controlem la caducitat dels contractes, fem seguiment dels pagaments i revisem l’estat de les oficines (climatització, instal·lació de punts de treball, il·luminació) per una millor i més ràpida ocupació.
 • Naus Industrials: Ens encarreguem en tot moment de tramitar pagaments i dels possibles episodis de morositat, de la resolució d’incidències que afecten a l’activitat empresarial, del control de les obligacions del llogater que poden afectar a l’immoble, del manteniment d’elements i la gestió d’assegurances.

Compare listings

Comparar